Мария Калинова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ПЛАГИАТОРЪТ

 

Мария Калинова

 

 

Плагиаторът е изтънчен,
както всякога, прокапва стилно,
няма да се самоубива сутрин.
Не можеш му открадна главата,
цилиндъра, нито фрака.
А той може, докато спиш -
не престъпва заповед № 8,
а съвсем според завета
ти вади раброто
и го слапва, схрусва, смлясква,
сгълтва, смила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]