Мария Калинова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

САМАТА СЛЯПА

 

Мария Калинова

 

 

Нищо не ще видим,
а разкопчан е ципът на очите Ни -
две мъртви монети, сечени в закон
и истина, различно тежат
след всяко замахване,
който има ум, нека брои
плесниците,
удряш Ни по едната страна,
пускаме в обръщение другата,
гледаме да не Ни боли,
Нас, Сляпата, повтарям
не Ни боли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. октомври 2007 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]